هاست سی پنل مودل - اروپا

هاست مودل emoodle1

500 مگابایت فضای میزبانی / 2 دیتابیس mysql / پهنای باند ماهیانه 4 گیگابایت / پشتیبان گیری هفتگی رایگان / مناسب برای آخرین نسخه مودل / نصب رایگان مودل

هاست مودل emoodle2

1 گیگابایت فضای میزبانی / 3 دیتابیس mysql / پهنای باند ماهیانه 5 گیگابایت / پشتیبان گیری هفتگی رایگان / مناسب برای آخرین نسخه مودل / نصب رایگان مودل

هاست مودل emoodle3

2 گیگابایت فضای میزبانی / 5 دیتابیس mysql / پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت / پشتیبان گیری هفتگی رایگان / مناسب برای آخرین نسخه مودل / نصب رایگان مودل