سرویس رکورد بیگ بلو باتن با قابلیت ارائه فایل mp4 راه اندازی شد. برای استفاده از این سرویس می توانید به آدرس record.bigbluebutton.me مراجعه نمایید.

در این سرویس به سادگی می توانید لینک فایل ضبط شده بیگ بلو باتن را ثبت و پس از پردازش فایل mp4 کامل برنامه برگزار شده در bigbluebutton را دریافت نمایید.Tuesday, September 8, 2020

« بازگشت