نسخه 3.9 قالب moove مودل فارسی جهت استفاده مشتریان ارائه شد. جهت دریافت نسخه جدید قالب به بخش دانلود مربوط به محصول مراجعه نمایید. قالب جدید بصورت بسته نصبی ارائه شده و می توانید از بخش نصب پلاگینهای مودل این قالب را به سادگی نصب کنید.

دقت نمایید، مشتریان قبلی برای استفاده، می بایست قالب قبلی خود را حذف نمایند.



Thursday, August 27, 2020

« بازگشت